Hạ viện Mỹ

10:12, 02/07/2020

Dự luật sẽ được chuyển qua Thượng viện để nhận chấp thuận trước khi gửi tới Nhà Trắng để TT Donald Trump ký vào luật hoặc phủ quyết.

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia