Hải quan Tp. HCM

19:10, 07/03/2018

Theo đó, báo cáo của Bộ Tài chính trình Thủ tướng Chính phủ về kết quả xử lý cán bộ hải quan liên quan trong vụ 213 container mất tích tại TP.HCM là chưa nghiêm khắc và đã yêu cầu phải xử lý lại.

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia