hậu dịch Covid-19

15:05, 10/06/2020

Phân tích về thị trường và cơ hội đầu tư hậu Covid-19, ông Nguyễn Thế Minh – Giám Đốc Phân Tích CTCP Yuanta Việt Nam cho rằng thị trường Việt Nam được định giá thấp nhất và tăng trưởng cao nhất trong khu vực.

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia