HĐND tỉnh Đồng Nai

08:06, 31/12/2019

Theo Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Đồng Nai, giá đất thị trường biến động tăng rất lớn, có những nơi tăng đến hơn 10 lần so với khung giá và không còn phù hợp với bảng giá hiện hành.

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia