Hộ chiếu vắc xin

14:23, 18/05/2021

Không có công việc nào quan trọng bằng tính mạng của nhân dân trong lúc này. Đã có các văn bản quan trọng nhất của BCT và Thủ tướng Chính phủ về việc mua vaccine Covid-19 vào tháng 2/2021.

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia