hỗ trợ doanh nhân nữ

10:01, 08/03/2021

Doanh nghiệp (DN) do nữ làm chủ ở Việt Nam đã có những đóng góp to lớn trong giải quyết việc làm, đóng góp vào GDP cũng như đưa ra nhiều sáng kiến, đi đầu trong các hoạt động hỗ trợ cộng đồng cũng như thực hiện trách nhiệm của xã hội.

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia