hỗ trợ tiêu thụ nông sản

22:14, 23/11/2022

Triển vọng là có, song công cuộc thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi qua thương mại điện tử vẫn còn nhiều khó khăn.

BRGMart hỗ trợ tiêu thụ nông sản Bắc Giang
17:40, 08/06/2021
Phương Thảo
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia