Hoạt động cộng đồng

16:53, 07/09/2020

Tập đoàn Masan và các công ty thành viên bày tỏ mong muốn góp phần nâng cao đời sống cho cộng đồng và lan tỏa năng lượng tích cực trong toàn xã hội.

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia