hoạt động của doanh nghiệp Nhà nước

09:50, 05/10/2020

Do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, H&M thông báo sẽ dừng hoạt động của 250 cửa hàng vào năm tới. Số bị đóng tương đương 5% tổng số cửa hàng của hãng thời trang nhanh này trên toàn cầu.

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia