hoạt động cứu trợ

07:53, 11/08/2021

Tận tuỵ với công việc, đặt cao tinh thần trách nhiệm, quan tâm đến đời sống của mỗi hộ dân…là những điều mà tổ công tác phòng chống dịch Covid-19 của tổ dân phố 22 phường Thành Công đang thực hiện để bảo vệ vùng xanh trên địa bàn.

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia