Huawei Cloud

10:55, 28/04/2022

"Huawei không sản xuất ô tô. Chúng tôi đã định vị mình là nhà cung cấp các linh kiện ô tô thông minh. Chúng tôi sẽ tổng hợp các khả năng CNTT-TT của mình và sử dụng một số giải pháp chính để giúp các OEM ô tô, bao gồm OEM ô tô truyền thống và mới nổi, xây dựng các phương tiện tốt hơn"...

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia