Hussien Mehaidli

15:08, 16/01/2020

Một nhân viên tại Minnesota, Mỹ đã bị sa thải sau khi đăng trên Twitter chê bai món quà ngày lễ của công ty.

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia