huyện Lục Nam

16:29, 03/11/2021

Hai dự án được phê duyệt gồm Khu đô thị số 10 thuộc địa phận thị trấn Đồi Ngô và xã Cương Sơn, huyện Lục Nam và Khu đô thị mới Minh Sơn thuộc địa phận xã Quảng Minh và xã Ninh Sơn, huyện Việt Yên.

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia