huyện Núi Thành

15:11, 26/08/2021

CTCP Kính nổi Chu Lai – CFG là chủ đầu tư của dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng KCN Tam Anh 1 ở huyện Núi Thành.

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia