huyện Xuân Lộc

15:54, 05/01/2022

Đồng Nai quy hoạch Khu công nghiệp tại xã Xuân Hòa, huyện Xuân Lộc có diện tích tích 1.120 ha. Đây là khu công nghiệp thứ hai tại huyện Xuân Lộc.

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia