IIC-Huawei Ecosystem OpenLab

06:50, 08/05/2021

Ngày 7/5, tại diễn đàn thường niên của các nhà lãnh đạo hiện tại và tương lai từ khắp nơi trên thế giới, Bà Catherine Chen, Phó Chủ tịch Cấp cao và Thành viên HĐQT của Huawei, đã phát biểu về sáng kiến do sinh viên lãnh đạo.

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia