kế hoạch thoái vốn của Tasco

18:57, 02/12/2021

HĐQT CTCP Tasco (HNX: HUT) vừa thông qua chủ trương chuyển nhượng toàn bộ vốn góp tại 7 công ty con/công ty liên kết với giá trị thoái vốn tối thiểu 600 tỷ đồng.

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia