kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm

17:00, 10/07/2022

Kết thúc ngày 30/6/2022, tổng tài sản của TPBank đạt hơn 310.000 tỷ đồng, tăng hơn 28% so với cùng kỳ năm trước và hoàn thành gần 89% kế hoạch cả năm.

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia