KHB

08:50, 23/08/2017

Trước đó toàn bộ Thành viên HĐQT đương nhiệm cũ của Khoáng sản Hòa Bình bất ngờ bị bãi nhiệm ngay trong ĐHCĐ thường niên năm 2017 vừa qua.

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia