khiếu nại đất đai

16:38, 02/03/2022

Ngoài việc là bị đơn của khoảng 400 vụ kiện, TP.Thủ Đức còn dẫn đầu về số vụ khiếu nại, tố cáo. Cụ thể, cứ 10 vụ tại TP.HCM thì Thủ Đức chiếm tới 4 vụ, tương ứng tỷ lệ 40%.

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia