kho bạc nhà nước

07:00, 18/07/2022

Trong trung tuần tháng 7, Kho bạc Nhà nước thông báo nhu cầu mua ngoại tệ từ ngân hàng thương mại đợt 7 và đợt 8 với khối lượng dự kiến lần lượt là 90 triệu và 35 triệu USD.

Kho bạc Nhà nước chào mua 150 triệu USD
15:16, 04/03/2022
Minh Triết
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia