khởi nghiệp VCCI

15:19, 11/08/2021

Để thực sự hỗ trợ doanh nghiệp trong giai đoạn khó khăn thì mức giảm nên tăng lên ít nhất là 50% số tiền thuê đất phải nộp năm 2021.

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia