không chia cổ tức

06:30, 14/06/2020

Tại ĐHĐCĐ, ABBank đã trình cổ đông phương án giữ lại toàn bộ lợi nhuận để tích luỹ vốn, lộ trình lưu ký và niêm yết cổ phiếu tạm thời dừng lại.

Cổ đông Eximbank lại "nhịn" cổ tức năm 2016
14:45, 21/04/2017
Nguyễn Cường
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia