khu chức năng đô thị Ao Sào

18:20, 17/08/2021

Trong số 38 dự án còn nợ nghĩa vụ tài chính trên địa bàn Hà Nội, đã chuyển sang hồ sơ để cơ quan Công an điều tra, xử lý những doanh nghiệp bất động sản "chây ì" nộp thuế.

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia