kiểm toán doanh nghiệp Nhà nước

09:45, 15/07/2021

Trong sáu tháng đầu năm, Kiểm toán Nhà nước đã xét duyệt 143 kế hoạch kiểm toán và triển khai 120/216 đoàn kiểm toán, kết thúc kiểm toán 76 cuộc đồng thời kiến nghị xử lý hơn 23.000 tỷ đồng.

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia