kiểm tra giá cả cung cầu hàng hóa

07:50, 05/08/2022

Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên có Công điện gửi các đơn vị trực thuộc về việc triển khai đợt cao điểm kiểm tra việc chấp hành pháp luật về giá bảo đảm cung cầu hàng hóa, ổn định thị trường và an sinh xã hội.

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia