kít test

14:24, 12/03/2022

Thời gian qua lực lượng Quản lý thị trường (QLTT) tỉnh Quảng Bình liên tiếp phát hiện, xử lý các hành vi vi phạm trong kinh doanh kit test nhanh Covid-19.

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia