KKR

08:17, 01/05/2021

Nestle đang trả gấp 3,1 lần giá trị doanh thu của Bountiful cho các thương hiệu chính của nhà sản xuất này.

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia