Kuradashi

10:14, 02/03/2021

Các công ty Nhật Bản đang tăng cường sử dụng trí tuệ nhân tạo và công nghệ tiên tiến nhằm giảm thiểu chất thải và cắt giảm chi phí, đồng thời tìm kiếm một số giải pháp bền vững cho tương lai.

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia