kỷ luật cán bộ

14:10, 03/06/2021

UBND tỉnh Lâm Đồng vừa chỉ đạo tạm đình chỉ công tác đối với 3 cán bộ của TP.Bảo Lộc và công chức, viên chức của Sở Tài nguyên và Môi trường vì liên quan đến việc hiến đất, tách thửa xảy ra trên địa bàn TP.Bảo Lộc.

TP.HCM: Kỷ luật hàng loạt cán bộ
08:15, 29/09/2018
Thanh Bút
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia