làn sóng dịch bệnh thứ 2

14:04, 01/11/2020

Thủ tướng Anh Boris Johnson đã ban hành lệnh phong toả quốc gia hoàn toàn sau khi nước Anh hứng chịu làn sóng dịch bệnh thứ 2.

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia