Lào Cai

07:30, 01/09/2022

Năm 1991, Lào Cai là một trong 6 tỉnh nghèo nhất Việt Nam, thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh chỉ đạt 36 tỷ đồng. Thu nhập bình quân đầu người xếp thứ 60/63 tỉnh, thành.

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia