liên bộ Công Thương-Tài chính

10:40, 03/06/2021

Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương) đã ban hành công văn số 349/XNK-XXHH ngày 28 tháng 5 năm 2021 đề nghị các cơ quan, tổ chức được ủy quyền cấp C/O ưu đãi thực hiện một số nội dung nhằm đẩy mạnh công tác kiểm tra, xác minh xuất xứ hàng hóa.

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia