liên danh Tập đoàn T&T - Phương Trang

13:00, 15/12/2022

Liên danh T&T-Futa cho biết đã được UBND tỉnh Lâm Đồng chấp thuận lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án cao tốc Bảo Lộc - Liên Khương theo phương thức PPP.

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia