lợi nhuận của Saigonbank

17:36, 20/01/2023

Ông Nguyễn Cao Trí ra khỏi HĐQT nhiệm kỳ 2019 - 2024 của ngân hàng Saigonbank nhưng không được nêu rõ lý do.

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia