Long Covid

11:04, 11/07/2022

Long Covid đang có nguy cơ trở thành một làn sóng bệnh mãn tính mới gây ảnh hưởng tới hệ thống chăm sóc sức khỏe và nền kinh tế trong nhiều năm tới.

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia