Manchester United

11:05, 25/11/2022

Ả Rập Xê Út muốn các nhà đầu tư của mình tiếp quản Manchester United và Liverpool – với hy vọng Cristiano Ronaldo sẽ đến chơi ở giải quốc nội.

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia