marketing plan

14:25, 10/09/2019

Là 1 doanh nghiệp mới ra đời siêu bé tý, tôi có cần lập kế hoạch marketing (MKT) không? Thật khó để trả lời câu hỏi này vì nó còn phụ thuộc là doanh nghiệp mới vào đời của bạn là ai?

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia