may Chiến Thắng

17:54, 14/02/2020

Đây là chia sẻ rất thật của bà Ninh Thị Ty - Chủ tịch Công ty May Hồ Gươm và Công ty May Chiến Thắng với Thương Gia trong buổi trò chuyện tại xưởng sản xuất của Công ty May Chiến Thắng.

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia