Microsoft Dynamics 365

06:35, 28/04/2020

Microsoft đã giành được hợp đồng cung cấp phần mềm kinh doanh kéo dài 5 năm với Coca Cola.

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia