mùa ĐHĐCĐ 2020

11:48, 08/07/2020

Mùa ĐHĐCĐ cổ đông đã đi qua với nhiều nỗi niềm được giải tỏa nhưng rieng đối với các cổ đông của ngân hàng vẫn còn nhiều nỗi niềm không chỉ câu chuyện cổ tức mà còn là những con số lợi nhuận còn chưa được rõ ràng trong kế hoạch kinh doanh.

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia