Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam Vietcombank

15:05, 13/05/2022

5 đại diện lọt trong Top 2.000 gồm Vietcombank, VietinBank, Tập đoàn Hòa Phát, BIDV và Techcombank. Forbes sử dụng số liệu tài chính của 12 tháng gần nhất tính với 4 tiêu chí doanh thu, lợi nhuận thuần, tổng tài sản và giá trị thị trường để xếp hạng các doanh nghiệp trên toàn cầu.

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia