Ngân hàng TMCP Phát triển TP HCM

13:16, 27/01/2022

Năm 2021, lợi nhuận trước thuế của HDBank đạt 8,070 tỷ đồng, tăng 39% và hoàn thành 111% kế hoạch. Đây là mức lợi nhuận cao nhất từ trước tới nay của ngân hàng.

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia