Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB)

15:00, 12/08/2022

Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý II với kết quả kinh doanh kém thuận lợi. Nhờ kết quả kinh doanh tốt của quý trước, lợi nhuận sau 6 tháng của SCB vẫn tăng trưởng gần 50%, đạt 718 tỷ đồng.

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia