ngành công nghiệp trọng yếu

14:45, 03/06/2020

Theo Quyết định số 1790/QĐ-UBND ngày 22/5/2020 của UBND Thành phố, hội đồng phát triển 4 ngành công nghiệp trọng điểm TP. HCM sẽ tham mưu UBND TP. xây dựng các chiến lược, chính sách, giải pháp phát triển đối với từng ngành công nghiệp tương ứng.

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia