ngoại tệ USD

Thứ ba lúc 09:19

Trong bối cảnh thị trường diễn biến bất lợi, nhiều áp lực như hiện nay, với quy mô dự trữ ngoại hối liên tục được củng cố, Ngân hàng Nhà nước sẽ tăng tần suất bán can thiệp ngoại tệ để bổ sung nguồn cung cho thị trường...

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia