nguồn vốn Nhật Bản

16:43, 18/09/2020

Kể từ khi thành lập, CTCP Tập đoàn Môi trường Nhật Việt JVE (JVE) chưa phát sinh doanh thu cùng với đó là khoản lỗ liên tiếp trong vòng 3 năm gần đây.

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia