nguyên tắc Trao quyền cho Phụ nữ

06:35, 27/11/2020

9 doanh nghiệp Việt Nam đã vinh dự được nhận giải thưởng WEPS cấp quốc gia, trong đó 5 doanh nghiệp đạt giải cao nhất sẽ đại diện cho Việt Nam tham gia giải thưởng cấp vùng (châu Á- TBD) diễn ra vào tháng 12 năm nay tại BangKok, Thái Lan.

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia