nhà máy bột giấy Phương Nam

15:47, 25/09/2020

HĐQT CTCP Đầu tư Phát triển Công nghiệp và Vận tải (Tracodi, mã: TCD) đã ra nghị quyết thông qua chủ trương phát hành trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền được bảo đảm bằng tài sản với tổng giá trị phát hành tối đa là 500 tỷ đồng.

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia