nhập khẩu ô tô diện ưu đãi

09:06, 06/07/2020

EuroCham khuyến nghị giảm 50% thuế giá trị gia tăng và lệ phí trước bạ cho xe nhập khẩu để tạo ra môi trường kinh doanh bình đẳng giữa xe lắp ráp và nhập khẩu.

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia